Ordförandens blog

Ordförandens blog

SKHV nu på Facebook

NyheterPosted by Karin Hjälmeskog Sun, November 20, 2016 09:11:41
Hej
Nu finns SKHV på Facebook!
Hälsningar
Karin

Till regering och riksdag

NyheterPosted by Karin Hjälmeskog Sun, September 04, 2016 11:22:16
Hej
Vi i Svenska kommittén för hushållsvetenskap har som en viktig uppgift att främja området hushållsvetenskap, inklusive skolämnet hem- och konsumentkunskap. Nu har vi skickat en skrivelse till utbildningsminister Fridolin och även bett om ett möte. Vi får se hur det går. Vi har också skickat ett brev till utbildningsutskottets ledamöter som inspiration för motionsskrivande. Kommentera gärna om du har synpunkter om argumentation osv. du kan då bidra till att vässa våra argument.

Vill också nämna tidningen MiVida som hade några intressanta artiklar om timmar och lokaler i senaste numret (nr 3 2016)

Hälsningar
Karin

Förslag på ny timplan

NyheterPosted by Karin Hjälmeskog Wed, August 24, 2016 14:58:41
Nu har förslaget på en stadieindelad timplan för grundskolan kommit. Ingen ändring av totala timtiden för HK, och förslag på en uppdelning mellan årskurs 1-6 och 7-9. Se förslaget i bifogad fil
Hälsningar
Karin

Intressant blog

NyheterPosted by Karin Hjälmeskog Thu, June 09, 2016 11:12:16
Hej
Se länk för intressant diskussionsinlägg om betydelsen av att lära om mat och vem som lyssnas på i frågan
Blog: foodandhealthteacher
Hälsningar
Karin

Delbetänkande

NyheterPosted by Karin Hjälmeskog Sun, May 29, 2016 10:43:35
Nu har 2015 års skolkommissions delbetänkande kommit. Hem- och konsumentkunskap nämns inte! Trots att man nämner betydelsen av alla ämnen så faller HK i glömska, På s. 74 står:
"Kommissionen menar att svenska och matematik visserligen är mycket viktiga för kunskapsutvecklingen i alla ämnen, men det betyder inte att andra ämnen är mindre viktiga. Ämnen som musik, bild och slöjd är viktiga i sig och för utveckling av estetiska uttrycksformer och kreativitet och de kan dessutom samspela positivt med kunskapsutvecklingen i svenska och matematik. Ämnet idrott och hälsa är viktigt i sig och dessutom kan motion – liksom musicerande – ha positiv inverkan på arbetsminnet, som i sin tur är viktigt för t.ex. kunskapsutvecklingen i matematik. De samhälls- orienterande och naturorienterande ämnena liksom de främmande språken är centrala för grundskolans bildningsmål."
Varför glömmer man att nämna HK-undervisningsens betydelse för hälsa, för hållbar utveckling eller att den kan fungera som medel för att lära såväl språk som matematik.

Läs hela betänkandet: http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2016/05/SOU-2016_38_webb.pdf

Hälsningar
Karin

Gott Nytt År

NyheterPosted by Karin Hjälmeskog Wed, December 30, 2015 09:31:26
Hej
Som tidigare meddelat pågår en översyn av kunskapskrav och kursplaner. SKHVs styrelse har granskat, lyssnat på lärare och skrivit ner synpunkter. Dagarna före jul skickade vi dem till Skolverket. Vi hoppas också få chans att möta representanter från Skolverket för att diskutera våra och andras synpunkter.2016 är ett viktigt år, dels på grund av översynen men också för att att IFHEs världskongress äger rum i Korea under sensommaren. Jag hoppas vi blir många från Sverige som deltar.

Om några veckor får alla medlemmar årets första medlemsbrev, tills dess önskar jag alla Gott Nytt År

Hälsningar
KarinAktuellt

NyheterPosted by Karin Hjälmeskog Wed, September 30, 2015 08:06:26
Hej
Du har väl noterat att tiden för att skicka in abstract till världskongressen i Korea har förlängts till 15 november. Gå in och titta på konferensens webbsida. Mycket spännande sker på och i samband med konferensen: http://www.ifhe2016.org

Jag arbetade i staden Akureyri i norra Island förra veckan och vi gjorde skolbesök. Vi kunde inte träffa HK-läraren men fick kika på lokalerna. Det var en nybyggd skola så lokalerna var fräscha. Dock väldigt traditionella. Vore spännande med lite nytänkande. Har du exempel eller idéer om HK-lokaler vore det spännande att få ta del av det. Kommentera gärna detta blogginlägg.

Hälsningar
Karin

HK en politisk fråga

NyheterPosted by Karin Hjälmeskog Mon, August 24, 2015 08:27:02
Hej
Det är viktigt att vi på olika sätt lyfter frågan om ämnet Hem- och konsumentkunskap och om lärarutbildning. Vi har i dagarna skickat ett brev till ledamöterna i Utbildningsutskottet för att inspirera dem att fundera över betydelsen av ämnet och vilken potential det kan ha. Så här i början av hösten infaller den allmänna motionstiden och det kan därför vara en bra tid att ge information. Varför inte skicka till din lokala politiker också?
Hälsningar
Karin


Next »