Ordförandens blog

Ordförandens blog

HK ger en viktig grund

NyheterPosted by Karin Hjälmeskog Sun, May 31, 2015 08:55:44
"Det kommer dock en dag i allas liv då det kan vara bra att veta hur en tvättmaskin fungerar eller när potatisen är färdigkokt", så skriver en journalist i DNs Lördagsmagasin den 30 maj. Hon betonar att detta är saker man måste lära sig och sänder en tacksamhets tanke till de HK-lärare som på 80-talet skänkte henne den gula HK-bok som fortfarande finns i bokhyllan och som används.

Det är uppmuntrande att läsa om de som drar sig till minnes undervisningen i HK och talar om hur den ger en viktig grund för den matlagning vi alla står inför i vardagslivet. Den korta artikeln är en introduktion till två artiklar om ett par kända tv-kockar. Vill du läsa hela sök på på DNs webbsida på artikelns titel "hemlagat är inte alltid synonymt med gott". Titeln hänvisar till journalistens experimentlusta vad gäller matlagning och att hon inte alltid lyckas fullt ut.
Hälsningar
Karin


Gott Nytt År

NyheterPosted by Karin Hjälmeskog Sat, December 27, 2014 09:48:24
Det nya året närmar sig, och vi i SKHVs styrelse ser fram emot 2015. Vi strävar efter ökad medlemskontakt och ser fram emot kontakt med såväl gamla som nya medlemmar. Som ni ser under fliken medlemskap så har IFHEs fullmäktige (council) beslutat om ändrade medlemsavgifter. I januari skickar vi ut meddelande till nuvarande medlemmar om inbetalning av medlemsavgiften för 2015 eller för en fyraårsperiod, vilket blir billigare per år räknat. Det är betydelsefullt för organisationen att medlemsantalet är jämt, inte minst med tanke på arbetet med att planera IFHEs världskongress. Just nu pågår arbetet för fullt arbetet med att planera kongressen 2016 som äger rum i Korea. Bilagt finner du "call for abstract". Så planerar du att presentera något på världskongressen kan det vara bra att börja tänka på det redan nu.

Gott Nytt År!
önskar styrelsen
Diskussion på Irland: The missing ingredients...

NyheterPosted by Karin Hjälmeskog Mon, December 08, 2014 16:19:19

Hej
Det är intressant att ta del av den internationella debatten kring Home Economics. I Irland diskuteras tydligen bristerna vad gäller utbildning om mat och hälsa och Home Economics ses som ett nyckelämne. Läs och begrunda: https://www.irishtimes.com/news/education/the-missing-ingredients-in-school-food-policy-1.1990801?page=1

Hälsningar
Karin

Aktuellt från Skolverket

NyheterPosted by Karin Hjälmeskog Tue, October 28, 2014 21:55:32
Skolverket har några viktiga uppdrag framför sig. Just nu pågår arbete med timplanen. Förra regeringen gav Skolverket i uppdrag att stadieanpassa timplanen, senare kom också ett tilläggsdirektiv om att utöka undervisningen i Idrott och hälsa. Intressant hur man med ett penndrag kan föreslå en ökning med 100 timmar till ett ämne. En lika stor, om inte större ökning av tid, skulle vi vilja se för Hem- och konsumentkunskapen. Det är en prioriterad fråga för SKHV. Det andra uppdraget som är att vänta handlar om att det är många som undervisar i både grundskola och gymnasieskola utan att ha utbildning för de ämnen de undervisar i. Det gäller också Hem- och konsumentkunskap. Dessa frågor har vi skrivit om i det motionsunderlag som vi skickat till ledamöterna i Utbildningsutskottet. Hoppas vi får se några motioner som berör ämnet.

Läs mer om behovet av utbildade lärare på Skolverkets webb
Motionsunderlaget kan du läsa här:

/Karin

Ordförandens blog lanseras

NyheterPosted by Karin Hjälmeskog Tue, September 30, 2014 15:11:20
2014 och ny styrelse för Svenska kommittén för hushållsvetenskap, dessutom en ny webbsida. Jag, Karin Hjälmeskog, är ordförande, vice ordförande är Lolita Eriksson. Helena Åberg är kassör och övriga ledamöter i styrelsen är Inger M Jonsson, Annette Karlsson, Lena de Ron och Johanna Mellberg.
Webbsidan består av en blog, vilken du läser just nu. Idén med den är att sprida information både om organisationen, inklusive den internationella, IFHE, och den europeiska, EFHE, men också om vad som händer i Sverige och resten av världen i relation till hem- och konsumentkunskap. På webbsidan finner du dessutom information om SKHV och om hur du blir medlem.
Ett stort tack till er som är medlemmar och som möjliggör denna webbsida och den övriga verksamhet som föreningen bedriver.« Previous