Ordförandens blog

Ordförandens blog

XXIII IFHE World Congress

Från IFHEPosted by Karin Hjälmeskog Wed, August 03, 2016 15:33:04
Hej
Här kommer hälsningar från världskongressen som just nu pågår i Daejeon, Sydkorea. Nio deltager från Sverige tar del av såväl forskning från hela världen som den koreanska kulturen. Jag bifogar nyhetsbrev 1 från konferensen så kan ni se något av vad som hittills skett. Vi har ofta haft council, dvs. fullmäktigemöte för information och diskussion. På fredag tas några beslut. Återkommer om det. Något som faktiskt beslutades på måndagen var att tidskriften IJHE ska bli tillgänglig på nätet så snart som möjligt (Open access).

Hälsningar från Korea
Karin


Intressant blog

NyheterPosted by Karin Hjälmeskog Thu, June 09, 2016 11:12:16
Hej
Se länk för intressant diskussionsinlägg om betydelsen av att lära om mat och vem som lyssnas på i frågan
Blog: foodandhealthteacher
Hälsningar
Karin

Delbetänkande

NyheterPosted by Karin Hjälmeskog Sun, May 29, 2016 10:43:35
Nu har 2015 års skolkommissions delbetänkande kommit. Hem- och konsumentkunskap nämns inte! Trots att man nämner betydelsen av alla ämnen så faller HK i glömska, På s. 74 står:
"Kommissionen menar att svenska och matematik visserligen är mycket viktiga för kunskapsutvecklingen i alla ämnen, men det betyder inte att andra ämnen är mindre viktiga. Ämnen som musik, bild och slöjd är viktiga i sig och för utveckling av estetiska uttrycksformer och kreativitet och de kan dessutom samspela positivt med kunskapsutvecklingen i svenska och matematik. Ämnet idrott och hälsa är viktigt i sig och dessutom kan motion – liksom musicerande – ha positiv inverkan på arbetsminnet, som i sin tur är viktigt för t.ex. kunskapsutvecklingen i matematik. De samhälls- orienterande och naturorienterande ämnena liksom de främmande språken är centrala för grundskolans bildningsmål."
Varför glömmer man att nämna HK-undervisningsens betydelse för hälsa, för hållbar utveckling eller att den kan fungera som medel för att lära såväl språk som matematik.

Läs hela betänkandet: http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2016/05/SOU-2016_38_webb.pdf

Hälsningar
Karin

FNs internationella dag för familjen

Från IFHEPosted by Karin Hjälmeskog Wed, May 04, 2016 17:39:54
Hej
Detta kanske kan vara något att fundera över om vi ska ta upp i HK?
Hälsningar
Karin

IJHE

Från IFHEPosted by Karin Hjälmeskog Sun, February 21, 2016 09:47:41
Hej
Jag vill bara påminna om tidskriften International Journal of Home Economics som IFHE ger ut. Det är en e-tidskrift som publiceras på IFHE:s webbsida. Som medlem har du tillgång till den via medlemsinloggning - du kan ju se medlemsavgiften som prenumeration. Nedan ser du de två senaste numrens innehållsförteckning.
Hälsningar
Karin
"Volume 8 Issue 2 2015
Table of Contents
EditorialDonna PENDERGAST
Societal factors in elder abuse in Akwa Ibom State, NigeriaMildred EKOT
Home Economics as professional practiceKerry RENWICK
Activity level as correlate of post-pregnancy anthropometric changes among womenPatricia MBAH" (skhv.org)
"Volume 8 Issue 1 2015
Table of Contents
EditorialDonna PENDERGAST
Younger and elder generation's perceptions of communication with family and non-family members in AlexandriaMona Sharaf ABDELGALIL
Creating sustainable livelihoods for persons with disability in garment manufacturing unitsManpreet CHAHAL, Seema SEKHRI and Ritu MATHUR
Historical overview of spiritual discourses in Home Economics: From big history to the late twentieth centuryJay DEAGON and Donna PENDERGAST
Engaging the YouTube learner: Promoting Home Economics through videosJune MATTHEWS and Lesley MACASKILL
Vanguard next practice for Home Economics: Complexity thinking, integral thinking, and the human conditionSue L.T. McGREGOR
Invisibleness of traditional hand block printing in historical Mewar's capital: AyadDolly MOGRA
Knowledge of mothers on malnutrition and nutritional status of children in Oyo State, NigeriaB.O. OGUNBA and T. OTUNLA
Non-refereed
Private household production" (skhv.org)
Gott Nytt År

NyheterPosted by Karin Hjälmeskog Wed, December 30, 2015 09:31:26
Hej
Som tidigare meddelat pågår en översyn av kunskapskrav och kursplaner. SKHVs styrelse har granskat, lyssnat på lärare och skrivit ner synpunkter. Dagarna före jul skickade vi dem till Skolverket. Vi hoppas också få chans att möta representanter från Skolverket för att diskutera våra och andras synpunkter.2016 är ett viktigt år, dels på grund av översynen men också för att att IFHEs världskongress äger rum i Korea under sensommaren. Jag hoppas vi blir många från Sverige som deltar.

Om några veckor får alla medlemmar årets första medlemsbrev, tills dess önskar jag alla Gott Nytt År

Hälsningar
KarinStädning

ArtiklarPosted by Karin Hjälmeskog Mon, October 12, 2015 08:57:09

Hej
Läs en intressant artikel om att människor behöver och efterfrågar städkunskap och HK kan bidra!
Hälsningar
Karin

Bring back Home Ec!

Aktuellt

NyheterPosted by Karin Hjälmeskog Wed, September 30, 2015 08:06:26
Hej
Du har väl noterat att tiden för att skicka in abstract till världskongressen i Korea har förlängts till 15 november. Gå in och titta på konferensens webbsida. Mycket spännande sker på och i samband med konferensen: http://www.ifhe2016.org

Jag arbetade i staden Akureyri i norra Island förra veckan och vi gjorde skolbesök. Vi kunde inte träffa HK-läraren men fick kika på lokalerna. Det var en nybyggd skola så lokalerna var fräscha. Dock väldigt traditionella. Vore spännande med lite nytänkande. Har du exempel eller idéer om HK-lokaler vore det spännande att få ta del av det. Kommentera gärna detta blogginlägg.

Hälsningar
Karin

« PreviousNext »