Ordförandens blog

Ordförandens blog

Ordförandens blog lanseras

NyheterPosted by Karin Hjälmeskog Tue, September 30, 2014 15:11:20
2014 och ny styrelse för Svenska kommittén för hushållsvetenskap, dessutom en ny webbsida. Jag, Karin Hjälmeskog, är ordförande, vice ordförande är Lolita Eriksson. Helena Åberg är kassör och övriga ledamöter i styrelsen är Inger M Jonsson, Annette Karlsson, Lena de Ron och Johanna Mellberg.
Webbsidan består av en blog, vilken du läser just nu. Idén med den är att sprida information både om organisationen, inklusive den internationella, IFHE, och den europeiska, EFHE, men också om vad som händer i Sverige och resten av världen i relation till hem- och konsumentkunskap. På webbsidan finner du dessutom information om SKHV och om hur du blir medlem.
Ett stort tack till er som är medlemmar och som möjliggör denna webbsida och den övriga verksamhet som föreningen bedriver.