Ordförandens blog

Ordförandens blog

Delbetänkande

NyheterPosted by Karin Hjälmeskog Sun, May 29, 2016 10:43:35
Nu har 2015 års skolkommissions delbetänkande kommit. Hem- och konsumentkunskap nämns inte! Trots att man nämner betydelsen av alla ämnen så faller HK i glömska, På s. 74 står:
"Kommissionen menar att svenska och matematik visserligen är mycket viktiga för kunskapsutvecklingen i alla ämnen, men det betyder inte att andra ämnen är mindre viktiga. Ämnen som musik, bild och slöjd är viktiga i sig och för utveckling av estetiska uttrycksformer och kreativitet och de kan dessutom samspela positivt med kunskapsutvecklingen i svenska och matematik. Ämnet idrott och hälsa är viktigt i sig och dessutom kan motion – liksom musicerande – ha positiv inverkan på arbetsminnet, som i sin tur är viktigt för t.ex. kunskapsutvecklingen i matematik. De samhälls- orienterande och naturorienterande ämnena liksom de främmande språken är centrala för grundskolans bildningsmål."
Varför glömmer man att nämna HK-undervisningsens betydelse för hälsa, för hållbar utveckling eller att den kan fungera som medel för att lära såväl språk som matematik.

Läs hela betänkandet: http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2016/05/SOU-2016_38_webb.pdf

Hälsningar
Karin