Ordförandens blog

Ordförandens blog

XXIII IFHE World Congress

Från IFHEPosted by Karin Hjälmeskog Wed, August 03, 2016 15:33:04
Hej
Här kommer hälsningar från världskongressen som just nu pågår i Daejeon, Sydkorea. Nio deltager från Sverige tar del av såväl forskning från hela världen som den koreanska kulturen. Jag bifogar nyhetsbrev 1 från konferensen så kan ni se något av vad som hittills skett. Vi har ofta haft council, dvs. fullmäktigemöte för information och diskussion. På fredag tas några beslut. Återkommer om det. Något som faktiskt beslutades på måndagen var att tidskriften IJHE ska bli tillgänglig på nätet så snart som möjligt (Open access).

Hälsningar från Korea
Karin