Ordförandens blog

Ordförandens blog

Aktuellt från Skolverket

NyheterPosted by Karin Hjälmeskog Tue, October 28, 2014 21:55:32
Skolverket har några viktiga uppdrag framför sig. Just nu pågår arbete med timplanen. Förra regeringen gav Skolverket i uppdrag att stadieanpassa timplanen, senare kom också ett tilläggsdirektiv om att utöka undervisningen i Idrott och hälsa. Intressant hur man med ett penndrag kan föreslå en ökning med 100 timmar till ett ämne. En lika stor, om inte större ökning av tid, skulle vi vilja se för Hem- och konsumentkunskapen. Det är en prioriterad fråga för SKHV. Det andra uppdraget som är att vänta handlar om att det är många som undervisar i både grundskola och gymnasieskola utan att ha utbildning för de ämnen de undervisar i. Det gäller också Hem- och konsumentkunskap. Dessa frågor har vi skrivit om i det motionsunderlag som vi skickat till ledamöterna i Utbildningsutskottet. Hoppas vi får se några motioner som berör ämnet.

Läs mer om behovet av utbildade lärare på Skolverkets webb
Motionsunderlaget kan du läsa här:

/Karin