Ordförandens blog

Ordförandens blog

Gott Nytt År

NyheterPosted by Karin Hjälmeskog Sat, December 27, 2014 09:48:24
Det nya året närmar sig, och vi i SKHVs styrelse ser fram emot 2015. Vi strävar efter ökad medlemskontakt och ser fram emot kontakt med såväl gamla som nya medlemmar. Som ni ser under fliken medlemskap så har IFHEs fullmäktige (council) beslutat om ändrade medlemsavgifter. I januari skickar vi ut meddelande till nuvarande medlemmar om inbetalning av medlemsavgiften för 2015 eller för en fyraårsperiod, vilket blir billigare per år räknat. Det är betydelsefullt för organisationen att medlemsantalet är jämt, inte minst med tanke på arbetet med att planera IFHEs världskongress. Just nu pågår arbetet för fullt arbetet med att planera kongressen 2016 som äger rum i Korea. Bilagt finner du "call for abstract". Så planerar du att presentera något på världskongressen kan det vara bra att börja tänka på det redan nu.

Gott Nytt År!
önskar styrelsen